Terapia e zhvillimit dhe okupacionale

Terapia e zhvillimit dhe okupacionale ka për qëllim integrimin e aftësive konceptuale, aftësive motorike, aftësive të gjuhës dhe komunikimit, aftësive socio-emocionale dhe vet-ndihmëse.
Kjo terapi konsiston në veprimtari të tilla si manipulimi me objekte, manipulimi me lodra të formave dhe madhësive të ndryshme, renditja dhe ndërtimi me objekte sipas një logjike.