Kujdesi për shëndetin fizik dhe mendor

Informim dhe mbështetje për kujdes ndaj shëndetit fizik dhe mendor për personat me sindromë Down të cilët janë në moshë madhore.