Mbështetje për aftësim akademik dhe edukim joformal

Të rinjët me sindromë Down, përmes asistimit profesional, mbështeten për gjithëpërfshirje në arsim, mbështetje për arritje akademike dhe arritje në fushat e artit dhe sportit.