Dhuroni në llogaritë bankare të Down Syndrome Kosova

Bank Name: Raiffeisen Bank
Bank Address: Rr.UCK Nr.51 Prishtinë
Branch: Prishtina
City, Postal Code: 10000
Country: Kosovo
Swift Code: RBKOXKPR
Bank Account Number: 1501090000423672
Name of Beneficiary: SHOQATA DOWN SYNDROME KOSOVA-DSK

Bank Name: ProCredit Bank
Bank Address: Rr. George Bush Nr.26 Prishtinë
Branch: Prishtina
City, Postal Code: 10000
Country: Kosovo
Swift Code: MBKOXKPRXXX
Bank Account Number: XK051110242501000152
Name of Beneficiary: SHOQATA DOWN SYNDROME KOSOVA-DSK