Cfarë është PAAP

Shoqata Down Syndrome Kosova në kuadër të Programit për Autonomi dhe Aftësim Profesional ofron shërbime mbështetëse për të rinjët me sindromë Down, mbi moshën 12 vjeç. Shërbimet në kuadër të programit mund të ofrohen në formatin individual (një me një) dhe në atë grupor.