Kafiteria X 21

Kafiteria X21, me qendër në Prishtinë, është një projekt i cili ka për qëllim aftësimin profesional të personave me sindromë Down. Në kuadër të këtij projekti, personat me sindromë Down përvetësojnë aftësi drejtuese, menaxheriale dhe të shërbimit.