Statistikat

Shoqata Down Syndrome Kosova, deri më tani ka arritur të mobilizoj komunitetin që numëron mbi 980 anëtarëve të komunitetit me sindromën Down.