Punëtoria e Qirinjëve

Me dizajne dhe ngjyra të ndryshme, qirinjët janë nga produktet me të bukura të DSK-së. Punohen në kuadër të punëtorisë në të cilën aftësohen profesionalisht personat me sindromë Down, ku përveç kësaj shërbejnë edhe për të ndihmuar qëndrushmërinë financiare të organizatës.