ANËTARËT E SHOQATËS ME LLOGARI KURSIMI NË BANKËN E VENDIT 

Anëtarët e shoqatës Down Syndrome Kosova dega në Prishtinë ishin në vizitë në degën kryesore të BPB-së.

Down Syndrome Kosova në bashkëpunim me BPB-në, mundësoi që anëtarët e shoqatës të jenë pjesë e bankës duke hapur llogari kursimi.

Pas hapjes së llogarisë, antarëve të shoqatës do t’u trasferohet edhe një shumë simbolike në llogaritë e tyre personale.

Faleminderit BPB!

ANËTARËT E SHOQATËS ME LLOGARI KURSIMI NË BANKËN E VENDIT