Stafi i shoqatës Down Syndrome Kosova


Emri: Jetbardha Selmani
Titulli: Menaxhere e Projekteve
Vendi: Prishtinë
Email: jetbardha.selmani@downsyndromekosova.com

Emri: Luljeta Nuhija
Titulli: Udhëheqëse e Nacionale e Programeve të shërbimeve
Vendi: Prishtinë
Email: luljeta.nuhija@downsyndromekosova.com

Emri: Nazmi Zuka
Titulli: Menaxher Financiar
Vendi: Prishtinë
Email: nazmi.zuka@downsyndromekosova.com

Emri: Arnella Hoxha
Titulli: Udhëheqëse e Departamentit të Administratës dhe Burimeve Njerëzore
Vendi: Prishtinë
Email: arnella.hoxha@downsyndromekosova.com

Emri: Sebahate Hajdini Beqiri
Titulli: Themeluese dhe Drejtore Ekzekutive e Shoqatës Down Syndrome Kosova
Vendi: Prishtinë
Email: sebahate.beqiri@downsyndromekosova.com