Misioni dhe Vizioni

Misioni:

Promovimi, respektimi dhe mbrojtja e të drejtave të personave me sindromën Down në Kosovë, dhe familjarëve të tyre.

Vizioni:

Një shoqëri ku respektohet diverziteti njerëzor dhe personat me sinromën Down kanë mundësi të barabarta dhe mund të realizojnë potencialin e tyre.