Jetesa e pavarur

Aftësimi i individit me sindromë Down të jetoj gjysëm ose plotësisht i pavarur.