Kujdesi dhe edukimi seksual

Të rinjët me sindromë Down aftësohen për kujdesin ndaj shëndetit seksual dhe riprodhues, konceptit të dashurisë, miqësisë dhe natyrës së lidhjeve.